Gezocht: 2 leden voor de Raad van Toezicht

21 February 2017

Fairfood is een innovatieve non-profit campagneorganisatie die zich hard maakt voor eerlijke en transparante voedselketens. Oftewel, fair food.

Wij zijn er om de mensen te helpen die ons voedsel zaaien, oogsten en verwerken. Want bitter genoeg leiden juist díe mensen vaak een leven vol armoede en honger. Op ons bord willen we voedsel dat afkomstig is van mensen die in waardigheid leven en werken. Waar het milieu niet onder lijdt en waarbij iedereen er sociaal én economisch op vooruitgaat.

Wij zoeken twee enthousiaste leden voor onze Raad van Toezicht.

Raad van Toezicht
De RvT van Fairfood bestaat uit vijf leden die gezamenlijk een betrokken, multidisciplinair team vormen. De leden vullen elkaar aan voor wat betreft kennis, ervaring en relevante netwerken. De onbezoldigde leden bewaken de missie van Fairfood en houden toezicht op de bestuurder. De RvT komt minimaal 4 maal per jaar bijeen.

Profiel leden Raad van Toezicht
Naast affiniteit voor eerlijke voeding zoeken we één kandidaat met de kwalificatie ‘ervaring met consumentengedrag, marketing & communicatie’, en de andere kandidaat met de kwalificatie ‘senior executive in de Nederlands voedingsmiddelen- en retailsector’.

Als lid van de Raad van Toezicht:

  • heeft u een brede maatschappelijke betrokkenheid;
  • heeft u aantoonbare affiniteit met de missie van Fairfood;
  • bent u bereid om uw netwerk actief in te zetten;
  • houdt u toezicht door een kritisch, onafhankelijke en open houding, gericht op verbetering;
  • heeft u bestuurlijke en/of toezichthoudende kennis en ervaring;
  • kunt u snel overzicht en inzicht verwerven;
  • heeft u inzicht in het veld van belanghebbenden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jolande Sap (voorzitter RvT) of Sander de Jong (managing director). Uw gemotiveerde sollicitatie met curriculum vitae ontvangen wij graag voor 31 maart aanstaande via sander@fairfood.org.